Jongeren (12- 19 jaar)

Een tienweekse training in de methode ‘Aandacht Werkt‘.

Waarom mindfulness voor jongeren?
Steeds meer jongeren ervaren dagelijks stress door school, druk van buitenaf door vrienden of social media. En dan komen ook nog die hormonen om de hoek kijken die voor een enorm onzekere fase kunnen zorgen. Tijdens de aandachttraining krijgen ze tools aangereikt om te voelen hoe het met ze gaat en en indien nodig beter voor zichzelf te zorgen. Een goede balans vinden tussen studie, hobby’s, vrienden en thuis. De training is helpend voor jongeren die behoefte hebben aan minder stress, meer zelfvertrouwen, die hun hoofd vol gedachten tot rust willen brengen of hun gevoelens beter willen leren begrijpen. Ook jongeren met een uitgebreider klachtenpatroon zoals ADHD, dyslexie of aan autisme verwante stoornissen kunnen veel ondersteuning vinden binnen de mindfulness.

Leeftijd
De groepen worden ingedeeld in de leeftijdscategorieën: 12 – 14 en 14 – 19 jaar. Het is ook mogelijk om een individuele training of ouder-kind training te volgen.

Duur training
Gedurende tien weken worden de jongeren getraind in het ‘leren aandachtig zijn’. Een keer per week krijgen zij een les van 45 – 60 minuten. Op de overige dagen oefent de jongere thuis.

Thema’s
Thema’s in de training:

  • observeren en concentreren
  • aandacht voor je lijf
  • proeven, ruiken, horen, zien en voelen
  • geduld, vertrouwen en loslaten
  • het voelen en toestaan van gevoelens
  • leren kennen van en omgaan met gedachten
  • aardig zijn is leuk
  • het geheim van geluk
  • omgaan met (examen) stress
  • de kunst van luisteren