Kinderen (4 – 12 jaar)

Een achtweekse training in de methode ‘Aandacht Werkt‘.

Waarom mindfulness voor kinderen?
Steeds meer kinderen ‘doen’ veel maar zijn steeds minder vaak bezig met gewoon ‘zijn’. Ze functioneren op een soort automatische piloot. Middels mijn mindfulnesstrainingen leren zij technieken om af en toe te stoppen, op adem te komen en te voelen wat ze nodig hebben op dat moment. De training is helpend voor kinderen die behoefte hebben aan minder stress, meer zelfvertrouwen, die hun hoofd vol gedachten tot rust willen brengen of hun gevoelens beter willen leren begrijpen. Ook kinderen met een uitgebreider klachtenpatroon zoals ADHD, dyslexie of aan autisme verwante stoornissen kunnen veel ondersteuning vinden binnen de mindfulness.

Leeftijd
De kindergroepen worden ingedeeld in de leeftijdscategorieën: 4 – 8 jaar en 8 – 12 jaar. Het is ook mogelijk om een individuele training of ouder-kind training te volgen.

Duur training
Gedurende acht weken worden de kinderen getraind in het ‘leren aandachtig zijn’. Een keer per week krijgen zij een les van 45 – 60 minuten. Op de overige dagen oefent het kind met de leerkracht of de ouder.

Thema’s
Thema’s in de training:

  • observeren en concentreren
  • aandacht voor je lijf
  • proeven, ruiken, horen, zien en voelen
  • geduld, vertrouwen en loslaten
  • het voelen en toestaan van gevoelens
  • leren kennen van en omgaan met gedachten
  • aardig zijn is leuk
  • het geheim van geluk